Zarząd

Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu

Paweł Przewięźlikowski posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami z branży wysokiej technologii i tworzeniu wysokiej wartości dla ich akcjonariuszy. W latach 1994-2007 był pracownikiem firmy informatycznej Comarch. Jako Członek, a później Wiceprezes Zarządu spółki od 1996, brał udział w procesie transformacji uniwersyteckiego spin-offu w największą firmę informatyczną w Polsce. W Comarchu zarządzał działami oferującymi aplikacje dla branży farmaceutycznej, bankowej, przemysłowej i usługowej. Działy te tworzyły razem najszybciej rosnący i najbardziej rentowny sektor firmy, zatrudniający blisko 800 osób w 2007. W ramach swoich zadań w grupie kapitałowej ComArch był współzałożycielem i pierwszym Prezesem Zarządu portalu Interia.pl w latach 1999-2000, a następnie członkiem rady nadzorczej spółki do 2007. Paweł Przewięźlikowski posiada wykształcenie Master of Business Administration   (University of Teesside, Akademia Ekonomiczna w Krakowie) oraz mgr inż. Informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Jego hobby to koszykówka i literatura fantastyczno-naukowa.


Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu

Bogusław Sieczkowski posiada solidne przygotowanie i ponad dziesięcioletnią praktykę w zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął w  latach  dziewięćdziesiątych nadzorując informatyzację w spółkach niemieckiej grupy Bahlsen. Od 2000 jako Wiceprezes Zarządu Comarch Internet Ventures S.A. tworzył pierwszą w Polsce platformę usług ASP. Jako dyrektor największego, zatrudniającego ponad 250 osób subsektora Comarch S.A był odpowiedzialny za prace zespołów realizujących wdrożenia dla wiodących ośrodków naukowych i światowych liderów sektora finansowego. Bogusław Sieczkowski ukończył studia magisterskie z Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada dyplom Master of Business Administration University of Teesside oraz certyfikat Project Management Professional wydany przez Project Management Institute. Pasjonat narciarstwa i turystyki.


Dr Miłosz Gruca - Członek Zarządu

Dr.Miłosz Gruca posiada doświadczenie we wdrażaniu usług z zakresu badań przedklinicznych oraz usług związanych z biochemią białek. Z grupą kapitałową Selvita związany jest od 2007 roku, odpowiadał m.in za wprowadzenie kompleksowych usług biologicznych i laboratoryjnych do oferty firmy. Po przejściu do BioCentrum zajął się zarządzaniem strategicznym laboratoriami: analitycznym, biochemicznym i komórkowym. W ramach swoich zadań brał udział w restrukturyzacji oraz tworzeniu nowej oferty laboratoryjnej firmy. Odpowiada za budowę zespołów projektowych oraz naukowe i strategiczne kierownictwo nad interdyscyplinarnymi zespołami naukowców. Do jego zadań należy również koordynacja projektów oraz utrzymywanie kontaktów z przemysłem farmaceutycznym. Dr Miłosz Gruca jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie uzyskał tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją biologia molekularna oraz tytuł doktora biochemii. Ukończył również dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.