Fundusze unijne
table.tableizer-table { font-size: 11px; } .tableizer-table td { padding: 5px 10px; margin-left: 20px; } .tableizer-table th { font-weight: bold; }
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
Tytuł projektu: Rozbudowa laboratoryjnej infrastruktury badawczo – rozwojowej firmy BioCentrum
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-12-007/08-00 
Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 
Tytuł projektu: Zwiększenie rozpoznawalności firmy BioCentrum oraz promocja usług o potencjale eksportowym
Nr umowy o dofinansowanie: UDA- POIG.06.05.02-00-056/11-00 
Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii
Tytuł projektu: Nowatorska technologia ekspresji białek rekombinowanych
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-045/11-00 
Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 


Data    Numer zapytania   Przedmiot zapytania
03.09.201203-09-2012Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
Zapytanie ważne do 06.09.2012 do godz. 12.00.
02.10.201203-10-2012Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
Zapytanie ważne do 05.10.2012 do godz. 24.00.
11.10.201211-10-2012

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
Zapytanie ważne do 15.10.2012 do godz. 12.00.

02.11.201202-11-2012Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
Zapytanie ważne do 06.11.2012 do godz. 12.00.
12.11.201212-11-2012 A
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
Zapytanie ważne do 15.11.2012 do godz. 12.00.
12.11.201212-11-2012 B
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
Zapytanie ważne do 15.11.2012 do godz. 12.00.
12.11.201212-11-2012 C
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu plastików.
Zapytanie ważne do 15.11.2012 do godz. 12.00.
15.11.201215-11-2012Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
Zapytanie ważne do 19.11.2012 do godz. 12.00.
20.11.201220-11-2012Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
Zapytanie ważne do 22.11.2012 do godz. 12.00.
   

Archiwum zapytań
DataNr zapytaniaPrzedmiot zapytania
11.07.201211-07-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 18.07.2012 do godz. 12.00.
12.07.201212-07-2012 D Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 16.07.2012 do godz. 12.00.
12.07.201212-07-2012 E Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 16.07.2012 do godz. 12.00.
12.07.201212-07-2012 F Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego wyposażenia laboratorium.
  Zapytanie ważne do 16.07.2012 do godz. 10.00.
13.07.201213-07-2012Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 16.07.2012 do godz. 12.00.
13.07.201213-07-2012 B Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego wyposażenia laboratorium.
  Zapytanie ważne do 16.07.2012 do godz. 12.00.
13.07.201213-07-2012 D Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego wyposażenia laboratorium.
  Zapytanie ważne do 17.07.2012 do godz. 10.00.
16.07.201216-07-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 19.07.2012 do godz. 10.00.
18.07.201218-07-2012 A Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 20.07.2012 do godz. 12.00.
18.07.201218-07-2012 B Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 20.07.2012 do godz. 12.00.
18.07.201218-07-2012 C Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 20.07.2012 do godz. 12.00.
26.07.201226-07-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 30.07.2012 do godz. 12.00.
26.07.201226-07-2012 A Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu mareriałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 30.07.2012 do godz. 12.00.
26.07.201226-07-2012 B Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 30.07.2012 do godz. 12.00.
31.07.201231-07-2012 A Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 03.08.2012 do godz. 12.00.
10.08.201210-08-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 14.08.2012 do godz. 12.00.
14.08.201214-08-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 17.08.2012 do godz. 12.00.
17.08.201217-08-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 21.08.2012 do godz. 12.00.
21.08.201221-08-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 23.08.2012 do godz. 12.00.
27.08.201227-08-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 30.08.2012 do godz. 12.00.
27.08.201227-08-2012 A Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 30.08.2012 do godz. 12.00.
27.08.201227-08-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu mareriałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 30.08.2012 do godz. 12.00.
03.09.201203-09-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 06.09.2012 do godz. 12.00.
03.10.201203-09-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 05.10.2012 do godz. 12.00.
11.10.201203-09-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 15.10.2012 do godz. 12.00.
02.11.201202-11-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 06.11.2012 do godz. 12.00.
12.11.201212-11-2012 A Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 15.11.2012 do godz. 12.00.
12.11.201212-11-2012 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 15.11.2012 do godz. 12.00.
12.11.201212-11-2012 CZapytanie ofertowe dotyczące zakupu plastików.
  Zapytanie ważne do 15.11.2012 do godz. 12.00.
15.11.201215-11-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 19.11.2012 do godz. 12.00.
20.11.201220-11-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 22.11.2012 do godz. 12.00.
21.11.201221-11-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 23.11.2012 do godz. 12.00.
11.12.201211-11-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 14.12.2012 do godz. 12.00.
15.12.201221-11-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 19.12.2012 do godz. 12.00.
17.12.201217-11-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu laboratoryjnego
  Zapytanie ważne do 19.12.2012 do godz. 12.00.
20.12.201220-11-2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 04.01.2013 do godz. 12.00.
08.01.201308-01-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 10.01.2013 do godz. 12.00.
08.01.2013 08-01-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 10.01.2013 do godz. 12.00.
08.01.2013 08-01-2013 CZapytanie ofertowe dotyczące zakupu plastików.
  Zapytanie ważne do 10.01.2013 do godz. 12.00.
11.01.201308-01-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych
  Zapytanie ważne do 15.01.2013 do godz. 12.00.
11.01.2013 08-01-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 15.01.2013 do godz. 12.00.
21.01.2013 21-01-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów i odczynników laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 23.01.2013 do godz. 12.00.
06.02.2013 06-02-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu mikroskopu.
  Zapytanie ważne do 11.02.2013 do godz. 12.00.
06.02.2013 06-02-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 11.02.2013 do godz. 12.00.
07.02.2013 07-02-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 12.02.2013 do godz. 12.00.
08.02.2013 08-02-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 12.02.2013 do godz. 12.00.
11.02.2013 11-02-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 13.02.2013 do godz. 12.00.
12.02.2013 12-02-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 18.02.2013 do godz. 12.00.
12.02.2013 12-02-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 14.02.2013 do godz. 12.00.
20.02.2013 20-02-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 25.02.2013 do godz. 12.00.
21.02.2013 21-02-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 26.02.2013 do godz. 12.00.
21.02.2013 21-02-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 26.02.2013 do godz. 12.00.
26.02.2013 26-02-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 28.02.2013 do godz. 12.00.
01.03.201301-03-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 08.04.2013 do godz. 12.00.
01.03.201301-03-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 05.03.2013 do godz. 12.00.
21.03.201221-03-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 27.03.2013 do godz. 12.00.
04.04.201304-04-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu grzebieni do elektroforezy.
  Zapytanie ważne do 08.04.2013 do godz. 12.00.
04.04.201304-04-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 08.04.2013 do godz. 12.00.
04.04.201304-04-2013 CZapytanie ofertowe dotyczące zakupu grzebieni do elektroforezy.
  Zapytanie ważne do 08.04.2013 do godz. 12.00.
17.04.201317-04-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 23.04.2013 do godz. 12.00.
22.04.201322-04-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 24.04.2013 do godz. 12.00.
23.04.201323-04-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 26.04.2013 do godz. 12.00.
26.04.201326-04-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 30.04.2013 do godz. 12.00.
08.05.201308-05-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 10.05.2013 do godz. 12.00.
24.05.201324-05-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 29.05.2013 do godz. 12.00.
24.05.201324-05-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 29.05.2013 do godz. 12.00.
03.06.201303-05-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 06.06.2013 do godz. 12.00.
07.06.201307-05-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 11.06.2013 do godz. 12.00.
14.06.201314-05-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 18.06.2013 do godz. 12.00.
14.06.201314-05-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 18.06.2013 do godz. 12.00.
28.06.201328-06-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynniki.
  Zapytanie ważne do 02.07.2013 do godz. 12.00.
28.06.201328-06-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynniki.
  Zapytanie ważne do 02.07.2013 do godz. 12.00.
04.07.201304-07-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 08.07.2013 do godz. 12.00.
17.07.201317-07-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 19.07.2013 do godz. 12.00.
18.07.201318-07-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 22.07.2013 do godz. 12.00.
23.07.201323-07-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 25.07.2013 do godz. 12.00.
23.07.201323-07-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 25.07.2013 do godz. 12.00.
05.08.201305-08-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych i laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 07.08.2013 do godz. 12.00.
09.08.201309-08-2013 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych i laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 13.08.2013 do godz. 12.00.
 14-08-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu kolumny do ACTA.
14.08.2013 Zapytanie ważne do 20.08.2013 do godz. 12.00.
21.08.201321-08-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników.
  Zapytanie ważne do 23.08.2013 do godz. 12.00.
30.08.201330-08-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów laboratoryjnych.
  Zapytanie ważne do 03.09.2013 do godz. 12.00.
06.09.201306-09-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników.
  Zapytanie ważne do 10.09.2013 do godz. 12.00.
09.09.201309-09-2013 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników.
  Zapytanie ważne do 11.09.2013 do godz. 12.00.
15.01.201415-01-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników.
  Zapytanie ważne do 17.01.2014 do godz. 12.00.
21.01.201421-01-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 23.01.2014 do godz. 12.00.
22.01.201422-01-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 24.01.2014 do godz. 12.00.
05.02.201405-02-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 07.02.2014 do godz. 12.00.
18.02.201418-02-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 21.02.2014 do godz. 12.00.
20.02.201420-02-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 24.02.2014 do godz. 12.00.
04.03.201404-03-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 07.03.2014 do godz. 12.00.
04.03.201404-03-2014 DZapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 07.03.2014 do godz. 12.00.
04.03.201404-03-2014 CZapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 07.03.2014 do godz. 12.00.
13.03.201413-03-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 07.03.2014 do godz. 12.00.
13.03.201413-03-2014 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 17.03.2014 do godz. 12.00.
01.04.201401-04-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 07.04.2014 do godz. 12.00.
04.04.201404-04-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 08.04.2014 do godz. 12.00.
11.04.201411-04-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 14.04.2014 do godz. 12.00.
13.05.201413-05-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 15.05.2014 do godz. 12.00.
16.05.201416-05-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 20.05.2014 do godz. 12.00.
21.05.201421-05-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 23.05.2014 do godz. 12.00.
21.05.201421-05-2014 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 23.05.2014 do godz. 12.00.
26.05.201416-05-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 28.05.2014 do godz. 12.00.
27.05.201427-05-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 30.05.2014 do godz. 12.00.
23.06.201423-06-2014 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 25.06.2014 do godz. 12.00.
26.06.201426-06-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 30.06.2014 do godz. 12.00.
04.07.201404-07-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 08.07.2014 do godz. 12.00.
04.08.201404-08-2014 BZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 06.08.2014 do godz. 12.00.
08.08.201408-08-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 12.08.2014 do godz. 12.00.
20.08.201420-08-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 21.08.2014 do godz. 12.00.
22.08.201422-08-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 26.08.2014 do godz. 12.00.
26.08.201426-08-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 28.08.2014 do godz. 12.00.
26.09.201426-09-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynnika biologicznego.
  Zapytanie ważne do 30.09.2014 do godz. 12.00.
01.10.201401-10-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 03.10.2014 do godz. 12.00.
06.10.201406-10-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 08.10.2014 do godz. 12.00.
08.10.201408-10-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biologicznych.
  Zapytanie ważne do 10.10.2014 do godz. 12.00.
09.10.201409-10-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiału biologicznego.
  Zapytanie ważne do 13.10.2014 do godz. 12.00.
29.10.201429-10-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu oprogramowania
  Zapytanie ważne do 31.10.2014 do godz. 12.00.
07.11.201407-11-2014 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 13.11.2014 do godz. 12.00.
06.02.201506-02-2015 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia laboratoryjnego.
  Zapytanie ważne do 10.01.2015 do godz. 12.00.
17.03.201517-03-2015 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 20.03.2015 do godz. 12.00.
27.03.201527-03-2015 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 31.03.2015 do godz. 12.00.
16.04.201516-04-2015 AZapytanie ofertowe dotyczące zakupu odczynników biologicznych.
  Zapytanie ważne do 20.04.2015 do godz. 12.00.