BioCentrum sp. z o.o. podpisuje umowę o dofinansowanie innowacyjnego projektu badawczego

Kraków, 28 luty 2012 – W dniu dzisiejszym spółka BioCentrum sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego  na nowatorską technologię ekspresji białek rekombinowanych:  
  • całkowita wartość projektu: 1.958.000 PLN 
  • wartość dofinansowania: 1.462.450 PLN 
  • czas realizacji: lata 2011 - 2014

Projekt ten otrzymał wsparcie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.