BioCentrum uzyskało certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)


W dniu 19 maja 2011, firma BioCentrum należąca do Grupy kapitałowej Selvita, uzyskała certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (z ang. Good Laboratory Practice – GLP). Certyfikat ten został wydany w wyniku pomyślnie zakończonej weryfikacji ze strony Biura ds. Substancji Chemicznych (instytucja rządowa nadająca certyfikaty GLP).
Certyfikat  GLP  nr 3/2011/DPL obejmuje pełen zakres działalności Laboratorium Komórkowego BioCentrum, w tym między innymi badania analityczne i kliniczne badania chemiczne, oraz badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej dla substancji chemicznych.  Certyfikat ten został wydany na czas nieokreślony pod warunkiem obowiązkowej re-certyfikacji po upływie 2 lat od daty wydania.

Pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej przez Biuro ds. Substancji Chemicznych i związane z tym uzyskanie certyfikacji GLP stanowią potwierdzenie, iż w swojej rutynowej działalności BioCentrum przestrzega standardów i wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i wyposażeniem,  zatrudnia wysoce wykwalifikowany personel oraz stosuje najwyższe standardy jakości we wszelkich wykonywanych pracach.  

 „Uzyskanie certyfikatu GLP jest niezwykle ważnym etapem w rozwoju naszej firmy. Certyfikat ten stanowi świadectwo, iż wszelkie wykonywane przez nas prace i badania usługowe w zakresie biologii komórki są prowadzone zgodnie z najwyższymi światowymi standardami GLP, oraz, że nasze standardy pracy w laboratorium komórkowym są tożsame z tymi obowiązującymi w najlepszych tego typu laboratoriach na całym świecie. Od samego początku istnienia firmy BioCentrum staraliśmy się dostarczać naszym klientom usługi możliwie jak najwyższej jakości, certyfikacja GLP stanowi potwierdzenie iż nam się to udaje.” - powiedział Dr Miłosz Gruca, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Członek Zarządu firmy BioCentrum.
Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) to system zapewniający wysoką jakość badań dla nowo opracowywanych substancji i preparatów leczniczych., które są niezbędne m.in. do oceny ryzyka stosowania leków i dopuszczenia ich do obrotu. Celem Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest zapewnienie jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań od momentu ich planowania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i sprawozdań, tak, by możliwe było prześledzenie toku badania lub jego całkowite odtworzenie.

BioCentrum Sp. z o.o.  jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w obszarze biotechnologii. Firma powstała w 2004 roku i jej misją jest stworzenie dla swoich klientów i partnerów platformy badawczej umożliwiającej przeniesienie innowacyjnych odkryć z poziomu badań podstawowych do etapu badań klinicznych w możliwie najkrótszym czasie. Od 2010 roku BioCentrum jest częścią Grupy kapitałowej Selvita.

BioCentrum posiada w swojej ofercie usługi z zakresu :
- badań przedklinicznych, zawierających kluczowe etapy procesu rozwoju leku, znajdujące zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz biofarmaceutycznym
- usługi z zakresu chemii białek obejmujące szeroką gamę standardowych i zaawansowanych analiz oraz produkcję i oczyszczanie preparatów białkowych 
- wysokooczyszczone i wysokoaktywne enzymy, inhibitory oraz inne preparaty aktywne biologicznie
- usługi z zakresu chemii analitycznej i analiz fizykochemicznych skierowane do firm z branży farmaceutycznej 
- badania zgodne z dyrektywą REACH .
W BioCentrum wdrożony jest system zapewnienia jakości, potwierdzony zezwoleniem  Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych w zakresie badań fizykochemicznych, oraz certyfikacja GLP w zakresie działalności Laboratorium Komórkowego BioCentrum. 

Kontakt dla mediów:
Natalia Pawela
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
+ 48 784 069 418