Terminy realizacji zamówień
Usługi wykonujemy na bieżąco. W wyjątkowych przypadkach okres oczekiwania może wynosić od 2 do 3 tygodni (w takim przypadku termin uzgadniany jest indywidualnie). Natychmiast po wykonaniu analizy jej wynik przesyłamy pocztą elektroniczną. Natomiast wydruki i chromatogramy wysyłamy listownie wraz z fakturą.